تلفن تماس : 22549010 ، 22549011 ، 22549012

نوبت دهی : 23606

آدرس : تهران ، خیابان پاسداران ، خیابان امیر ابراهیمی ، بوستان نهم

بیمارستان لبافی نژاد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی میباشد

خدمات :
 

پزشک عمومی- تزریقات وپانسمان- مشاوره تغذیه-BODY BOX

خدمات سرپایی:

اورژانس-داخلی- عفونی- قلب وعروق-ارولوژی- پیوند کلیه- چشم پزشکی- دیالیز-نفرولوژی-ریه

خدمات بستری:

ICU -CCU- RCU

بخش های ویژه:

کلیه درمانگاههای خدمات بستری

درمانگاههای تخصصی
 

جراحی توراکس- ریه –غدد- نفرولوژی- کودکان- کلیه –قرنیه وشبکیه-روماتولوژی-خون وانکو لوژی-پیوند کلیه

درمانگاههای فوق تخصصی:

آزمایشگاه - پاتولوژی- داروخانه-  رادیولوژی- سونوگرافی-سونوگرافی داپلر- اکوکاردیوگرافی-  نوارقلب- تست ورزش - هولتر مانیتورینگ- سیستوسکوپی- یورودینامی - برونکوسکوپی- اسپیرومتری- اسکن ایزوتوپ-  آنژیوگرافی چشم- اسکن چشم- اکوی چشم- لیزرتراپی چشم-  اپتومتری- پریمتری

خدمات پاراکلینیک:

 


 

بيمارستان لبافی نژاد

اين مركز درماني در سال ۱۳۶۰ آغاز به کار كرد ،در همان ابتدا رسیدگی به امور مجروحین جنگی و کمک به مصدومین شیمیایی در اولویت کاری این مرکز بود به نحوی که عمدتاً تختهای بیمارستان به مداوی مجروحین جنگی اختصاص یافته و این روند تا ایام پایانی جنگ تحمیلی ادامه داشت

 

ابتدا این مرکز جزء مجتمع آموزشی وزارت بهداری بود و سپس به دانشکده طالقانی و متعاقباً به دانشکده پزشکی قدس ملحق شد و نهایتاً بدنبال تشکیل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بعنوان یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درآمد.

هم اكنون این مرکز از بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی است ولی از نظر آموزشی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.