سینه ها ممکن است در بارداری هم مثل شکم دچار افتادگی شوند که علت آن هم باز به خاطر بزرگ شدن سینه ها به علت هورمون های بارداری و تجمع شیر در غدد شیری پستان است که بعد از شیردهی کاهش حجم پیدا خواهد کرد که این کاهش حجم باعث شلی و افتادگی پوست ناحیه سینه ها خواهد شد.

با توجه به اینکه کدام علت ها بیشتر در این افتادگی دخیل هستند درمان مناسب را انتخاب می کنیم که آیا صرفا پوست اضافه است و دچار افتادگی شده است و یا اینکه بافت غددی سینه هم دچار کاهش حجم شده است.
تاثیر پروتز سینه در بارداری و شیردهی
پروتز سینه هیچ منعی برای بارداری و شیردهی ندارد، چه پروتز سینه را در زیر سینه کار گذاشته باشیم و چه زیر بافت سینه گذاشته باشیم بر روی بافت سینه هیچ عملی انجام نمی دهیم. به همین علت بافت سینه همان قابلیتی را که قبل از گذاشتن پروتز برای شیردهی و بارداری داشت را بعد از عمل پروتز سینه هم خواهد داشت و برای بارداری هم هیچ منعی ندارد. البته ممکن است با توجه به میزان شلی پوست فرد بعد از بارداری و شیردهی مثل افراد دیگری که پروتز ندارد سینه ها دچار افتادگی شود ولی تاثیری در بارداری و شیردهی فرد ندارد.

 


بعد از بارداری عمل لیفت سینه بهتر است یا پروتز سینه؟
این عمل بستگی به معاینه فرد دارد که چه عاملی باعث ایجاد مشکل شده است که آیا صرفا افتادگی و شلی پوست بعد از بارداری باعث افتادگی سینه ها شده است که درمان این لیفت سینه است یا اینکه حجم غدد شیری سینه ها دچار کاهش شده است که درمان این مورد پروتز است. در نتیجه اگر فقط کاهش حجم سینه داشته باشیم و پوست خیلی شل نشده باشد درمان آن فقط پروتز است. پروتز سینه صرفا برای حجم دادن به سینه است. اگر که علاوه بر کاهش حجم غدد شیری پوست ناحیه سینه ها هم شل شده باشد که درمان آن لیفت سینه به همراه پروتز سینه برای اصلاح حجم سینه است.


برش های پروتز سینه
چندین نوع برش برای پروتز سینه وجود دارد، در صورتی که هاله سینه مشکلی نداشته باشد برشی که بیشتر از همه استفاده می شود و حدود 5-4 سانت در شیار زیر سینه است و دید بسیار کمی دارد و چون کششی هم روی این برش نیست معمولا به خوبی ترمیم خواهد شد اما در مورد لیفت سینه میزان و محل برش ها بستگی به میزان افتادگی بافت سینه دارد. هر چقدر بافت سینه افتاده تر باشد بالطبع برشی که استفاده می شود هم تعداد بیشتر و هم سایز بزرگتری خواهد داشت. ولی حداقل برشی که استفاده می شود برش دور هاله است که برای افرادی که افتادگی خیلی شدید ندارند و خفیف است که با برش دور هاله افتادگی سینه و نوک سینه را اصلاح می کنیم ولی اگر افتادگی بیشتر باشد غیر از برش دور هاله باید برش عمودی هم داده شود و در موارد شدیدتر برش زیر سینه هم داده خواهد شد.


علل تورفتگی نوک سینه و درمان آن
تورفتگی یا در اصطلاح علمی inverted nipple به علت کوتاهی مجاری شیری است که باعث داخل رفتن نوک سینه می شود. درمانی که برای این تورفتگی وجود دارد این است که با برش بسیار کوچک حدود یک سانتی متر در ناحیه هاله سینه در جایی که دید بسیار کمی دارد مجاری شیری به طور کامل قطع خواهد شد و قطع شدن مجاری شیری باعث بیرون آمدن نوک سینه خواهد شد اما مشکلی که با این عمل وجود دارد این است که به دنبال قطع شدن مجاری شیری، شیردهی در این افراد مختل خواهد شد و در آینده در صورت بارداری نمی توانند شیردهی داشته باشند.