گروه کالا و خدمات

اطلاعات تماس


توضیحات

متخصص جراحی دامپزشکی و عضوهیئت علمی دانشگاه
دارای بورد تخصصی جراحی از دانشگاه تهران

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...
دکتر محمد حجازی