گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

پاسداران، روبروی بوستان هفتم، ساختمان مرکز خرید پاسداران، طبقه ۴، واحد۳۰
توضیحات

جراح دندانپزشک کودکان و نوجوانان
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
با تعیین وقت قبلی
دکتر شبنم - مه - دندانپزشک