گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

شریعتی، پل صدر، جنب اداره پست، خیابان کشانی، جنب مسجد
توضیحات

تعویض رویه انواع مبلمان ایرانی و خارجی
رنگ کاری و رویه کوبی
بازدید رایگان
تعمیرات مبل مهدی