گروه کالا و خدمات
پیشنهاد می کنیم آگهی های ویژه گروه دکتر پوست و مو را در انتهای همین صفحه مشاهده نمایید.
کلینیک زیبایی
دکتر سحر لطیفی
پوست و مو، داخلی، جراحی های کوچک و سرپایی

* پکیج زمستانه:
۱- بیکینی + زیر بغل: ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲- پا + بیکینی: ۲۱۰/۰۰۰ تومان
۳- زیر بغل + دست + صورت: ۲۰۰/۰۰۰ تومان
۴- پا + زیر بغل + صورت: ۲۲۰/۰۰۰ تومان
۵- شکم + کمر + صورت: ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶- دست + پا + صورت: ۳۰۰/۰۰۰ تومان


- برداشتن خال (از ۳۰/۰۰۰ تومان)
- سوراخ کردن گوش و پرسینگ توسط پزشک