گروه کالا و خدمات
مربی فیتنس و مشاور تغذیه
از فدراسیون جهانی پرورش اندام و فیتنس
تمرین با دستگاه در GYM برای افزایش حجم عضلات