گروه کالا و خدمات

اطلاعات تماس


توضیحات

زیر نظر استاد بین المللی و مربی فدراسیون جهانی شطرنج آرش روغنی
با همکاری مدرسه شطرنج آریا

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...
مدرسه شطرنج دانشگاه صنعتی شریف