گروه کالا و خدمات

سالن ماساژ حال خوش - فاطمی

🔹️ارائه انواع فشیال تخصصی و خدمات غیر تهاجمی پوست🔹️انجام کلیه ماساژ ها توسط کادر مجرب آقا و خانم🔹️
باز ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
خیابان فاطمی، خیابان جو یبار، خیابان غفاری شرقی، پلاک ۱۴، واحد۲ مسیریابی
🔹️انجام کلیه ماساژ ها توسط کادر مجرب آقا و خانم🔹️روز های فرد ویژه بانوان 🔹️روزهای زوج و جمعه ها ویژه آقایان🔹️

ویدیوها

برترین ها _‌ سالن ماساژ حال خوش _ یوسف آباد
برترین ها - مرکز تخصصی فیشیال حال خوش فاطمی
برترین ها - مرکز تخصصی فیشیال حال خوش فاطمی
برترین ها - مرکز تخصصی فیشیال حال خوش فاطمی
سالن ماساژ حال خوش ویژه آقایان

توضیحات

ساعت کاری

اکنون باز است
شنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
یکشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
دوشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
سه‌شنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
چهارشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
پنجشنبه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰
جمعه
۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

مشاوره تماس

ماساژ سنگ داغ در تهران ماساژ سنگ داغ در غرب تهران ماساژ سنگ داغ در مرکز تهران ماساژ سنگ داغ در گیشا ماساژ سنگ داغ در چهارراه ولیعصر ماساژ سنگ داغ در هفت تیر ماساژ سنگ داغ در انقلاب ماساژ سنگ داغ در فاطمی ماساژ سنگ داغ در کشاورز ماساژ سنگ داغ در مرکز تهران ماساژ سنگ داغ در ولیعصر ماساژ سنگ داغ در تهران ماساژ سنگ داغ در کارگر ماساژ سنگ داغ در منطقه 3 ماساژ سنگ داغ در منطقه 6 ماساژ تایلندی آقایان در تهران ماساژ تایلندی آقایان در غرب تهران ماساژ تایلندی آقایان در مرکز تهران ماساژ تایلندی آقایان در گیشا ماساژ تایلندی آقایان در چهارراه ولیعصر ماساژ تایلندی آقایان در هفت تیر ماساژ تایلندی آقایان در انقلاب ماساژ تایلندی آقایان در فاطمی ماساژ تایلندی آقایان در کشاورز ماساژ تایلندی آقایان در مرکز تهران ماساژ تایلندی آقایان در ولیعصر ماساژ تایلندی آقایان در تهران ماساژ تایلندی آقایان در کارگر ماساژ تایلندی آقایان در منطقه 3 ماساژ تایلندی آقایان در منطقه 6 ماساژ تایلندی بانوان در تهران ماساژ تایلندی بانوان در غرب تهران ماساژ تایلندی بانوان در مرکز تهران ماساژ تایلندی بانوان در گیشا ماساژ تایلندی بانوان در چهارراه ولیعصر ماساژ تایلندی بانوان در هفت تیر ماساژ تایلندی بانوان در انقلاب ماساژ تایلندی بانوان در فاطمی ماساژ تایلندی بانوان در کشاورز ماساژ تایلندی بانوان در مرکز تهران ماساژ تایلندی بانوان در ولیعصر ماساژ تایلندی بانوان در تهران ماساژ تایلندی بانوان در کارگر ماساژ تایلندی بانوان در منطقه 3 ماساژ تایلندی بانوان در منطقه 6 ماساژ درمانی در تهران ماساژ درمانی در غرب تهران ماساژ درمانی در مرکز تهران ماساژ درمانی در گیشا ماساژ درمانی در چهارراه ولیعصر ماساژ درمانی در هفت تیر ماساژ درمانی در انقلاب ماساژ درمانی در فاطمی ماساژ درمانی در کشاورز ماساژ درمانی در مرکز تهران ماساژ درمانی در ولیعصر ماساژ درمانی در تهران ماساژ درمانی در کارگر ماساژ درمانی در منطقه 3 ماساژ درمانی در منطقه 6 ماساژ پا در تهران ماساژ پا در غرب تهران ماساژ پا در مرکز تهران ماساژ پا در گیشا ماساژ پا در چهارراه ولیعصر ماساژ پا در هفت تیر ماساژ پا در انقلاب ماساژ پا در فاطمی ماساژ پا در کشاورز ماساژ پا در مرکز تهران ماساژ پا در ولیعصر ماساژ پا در تهران ماساژ پا در کارگر ماساژ پا در منطقه 3 ماساژ پا در منطقه 6 ماساژ ریلکسی در تهران ماساژ ریلکسی در غرب تهران ماساژ ریلکسی در مرکز تهران ماساژ ریلکسی در گیشا ماساژ ریلکسی در چهارراه ولیعصر ماساژ ریلکسی در هفت تیر ماساژ ریلکسی در انقلاب ماساژ ریلکسی در فاطمی ماساژ ریلکسی در کشاورز ماساژ ریلکسی در مرکز تهران ماساژ ریلکسی در ولیعصر ماساژ ریلکسی در تهران ماساژ ریلکسی در کارگر ماساژ ریلکسی در منطقه 3 ماساژ ریلکسی در منطقه 6 ماساژ سوئدی در تهران ماساژ سوئدی در غرب تهران ماساژ سوئدی در مرکز تهران ماساژ سوئدی در گیشا ماساژ سوئدی در چهارراه ولیعصر ماساژ سوئدی در هفت تیر ماساژ سوئدی در انقلاب ماساژ سوئدی در فاطمی ماساژ سوئدی در کشاورز ماساژ سوئدی در مرکز تهران ماساژ سوئدی در ولیعصر ماساژ سوئدی در تهران ماساژ سوئدی در کارگر ماساژ سوئدی در منطقه 3 ماساژ سوئدی در منطقه 6 ماساژ سر و گردن در تهران ماساژ سر و گردن در غرب تهران ماساژ سر و گردن در مرکز تهران ماساژ سر و گردن در گیشا ماساژ سر و گردن در چهارراه ولیعصر ماساژ سر و گردن در هفت تیر ماساژ سر و گردن در انقلاب ماساژ سر و گردن در فاطمی ماساژ سر و گردن در کشاورز ماساژ سر و گردن در مرکز تهران ماساژ سر و گردن در ولیعصر ماساژ سر و گردن در تهران ماساژ سر و گردن در کارگر ماساژ سر و گردن در منطقه 3 ماساژ سر و گردن در منطقه 6 ماساژ صورت در تهران ماساژ صورت در غرب تهران ماساژ صورت در مرکز تهران ماساژ صورت در گیشا ماساژ صورت در چهارراه ولیعصر ماساژ صورت در هفت تیر ماساژ صورت در انقلاب ماساژ صورت در فاطمی ماساژ صورت در کشاورز ماساژ صورت در مرکز تهران ماساژ صورت در ولیعصر ماساژ صورت در تهران ماساژ صورت در کارگر ماساژ صورت در منطقه 3 ماساژ صورت در منطقه 6 ماساژ لاغری در تهران ماساژ لاغری در غرب تهران ماساژ لاغری در مرکز تهران ماساژ لاغری در گیشا ماساژ لاغری در چهارراه ولیعصر ماساژ لاغری در هفت تیر ماساژ لاغری در انقلاب ماساژ لاغری در فاطمی ماساژ لاغری در کشاورز ماساژ لاغری در مرکز تهران ماساژ لاغری در ولیعصر ماساژ لاغری در تهران ماساژ لاغری در کارگر ماساژ لاغری در منطقه 3 ماساژ لاغری در منطقه 6 آب درمانی در تهران آب درمانی در غرب تهران آب درمانی در مرکز تهران آب درمانی در گیشا آب درمانی در چهارراه ولیعصر آب درمانی در هفت تیر آب درمانی در انقلاب آب درمانی در فاطمی آب درمانی در کشاورز آب درمانی در مرکز تهران آب درمانی در ولیعصر آب درمانی در تهران آب درمانی در کارگر آب درمانی در منطقه 3 آب درمانی در منطقه 6 فیشیال در تهران فیشیال در غرب تهران فیشیال در مرکز تهران فیشیال در گیشا فیشیال در چهارراه ولیعصر فیشیال در هفت تیر فیشیال در انقلاب فیشیال در فاطمی فیشیال در کشاورز فیشیال در مرکز تهران فیشیال در ولیعصر فیشیال در تهران فیشیال در کارگر فیشیال در منطقه 3 فیشیال در منطقه 6 پاکسازی پوست در تهران پاکسازی پوست در غرب تهران پاکسازی پوست در مرکز تهران پاکسازی پوست در گیشا پاکسازی پوست در چهارراه ولیعصر پاکسازی پوست در هفت تیر پاکسازی پوست در انقلاب پاکسازی پوست در فاطمی پاکسازی پوست در کشاورز پاکسازی پوست در مرکز تهران پاکسازی پوست در ولیعصر پاکسازی پوست در تهران پاکسازی پوست در کارگر پاکسازی پوست در منطقه 3 پاکسازی پوست در منطقه 6 لاغری موضعی با دستگاه در تهران لاغری موضعی با دستگاه در غرب تهران لاغری موضعی با دستگاه در مرکز تهران لاغری موضعی با دستگاه در گیشا لاغری موضعی با دستگاه در چهارراه ولیعصر لاغری موضعی با دستگاه در هفت تیر لاغری موضعی با دستگاه در انقلاب لاغری موضعی با دستگاه در فاطمی لاغری موضعی با دستگاه در کشاورز لاغری موضعی با دستگاه در مرکز تهران لاغری موضعی با دستگاه در ولیعصر لاغری موضعی با دستگاه در تهران لاغری موضعی با دستگاه در کارگر لاغری موضعی با دستگاه در منطقه 3 لاغری موضعی با دستگاه در منطقه 6 کویتیشن در تهران کویتیشن در غرب تهران کویتیشن در مرکز تهران کویتیشن در گیشا کویتیشن در چهارراه ولیعصر کویتیشن در هفت تیر کویتیشن در انقلاب کویتیشن در فاطمی کویتیشن در کشاورز کویتیشن در مرکز تهران کویتیشن در ولیعصر کویتیشن در تهران کویتیشن در کارگر کویتیشن در منطقه 3 کویتیشن در منطقه 6

افزودن دیدگاه

نظرات و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

شماره شما فقط جهت ارسال پاسخ آگهی‌دهنده مورد استفاده قرار می گیرد و نمایش داده نخواهد شد.


نظر کاربران

نظری برای این آگهی ثبت نشده است .
پرسش خود را در مورد خدمات این آگهی بیان کنید.

شماره شما فقط جهت ارسال پاسخ آگهی‌دهنده مورد استفاده قرار می گیرد و نمایش داده نخواهد شد.

تعداد بازدید کل: ۷,۰۲۴
×
×
(۸)
چگونه این کسب و کار را ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت خدمات
سرعت پاسخ دهی
نحوه برخورد
تناسب قیمت و خدمات
×
خیابان فاطمی، خیابان جو یبار، خیابان غفاری شرقی، پلاک ۱۴، واحد۲