تعریف نوروفیدبک:
نوروفیدبک یا باز خورد عصبی یک فرآیند یادگیری براساس اصل شرطی سازی عاملی است که با استفاده از کامپیوتر و ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد، تلاش می کند نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش می دهد.
چگونگی کار نوروفیدبک:
آزمودنی در مقابل مانیتور قرار می گیرد و سنسورهایی که الکترود نام دارند بر روی پوست سرش قرار می گیرد،  این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می کند ( در این حالت به او انیمیشن یا بازی کامپیوتری یا...  نشان داده می شود). این فعالیت ها در غالب امواج مغزی روی صفحه کامپیوتر نشان داده می شود. 
فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی، گرفتن پاداش یا از دست دادن امتیاز و یا تغییراتی که در صدا یا پخش انیمیشن می شود پی به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج خود می برد و سعی می کند با هدایت آن وضعیت،  تولید امواج مغزی خود را اصلاح کند. 
اختلالاتی که نوروفیدبک در درمان آن موثر است:
_ بیش فعالی ADHD 
_ اختلال توجه و تمرکز ADD
تحقیقات نشان داده که نوروفیدبک در درمان بیش فعالی و اختلال توجه و تمرکز تا 80 درصد موفقیت داشته است. علاوه بر این اختلالات، اختلالات دیگر که نوروفیدبک در درمان آنها تاثیر داشته است، شامل :
_ افسردگی 
_ اضطراب 
_ درد مزمن 
_ صرع 
_ میگرن 
_ ناتوانایی یادگیری 
_ وسوسه ها و ولع اعتیاد ( نه خود اعتیاد) و...  
علاوه بر تاثیر درمانی نوروفیدبک، از این روش برای بالا بردن عملکرد شناختی برای مدیران و ورزشکاران ( بیشتر برای ورزش فوتبال و شطرنج) استفاده می شود تا دقت و سازمان بندی افکار را افزایش دهند و تصمیم گیری،  برنامه ریزی و کنترل هیجان را تقویت کنند ( به همین خاطر در ورزش از نوروفیدبک به عنوان دوپینگ اخلاقی نام برده می شود)
مزیت های درمان با نوروفیدبک در مقایسه با دارو:
_ تاثیر درمان با  نوروفیدبک پایدارتر از درمان دارویی است.  در دارو درمانی به محض قطع شدن دارو بیماری عود می کند ولی اثر درمان با نوروفیدبک ماندگارتر است. 
_ درمان با نوروفیدبک هیچ عارضه یا اثر سوء ندارد. 
_ در کل نوروفیدبک باعث تنظیم کل فعالیت مغز می شود.