تاثيرات RF بطور اجمالی
جوانسازی وكشيدگی پوست صورت،دست و …
اشعه RF همان اشعه راديو فركوانس است كه زمانيكه در تايم و انرژی و عمق مناسب به پوست تابانده شود منجر به تحريك ساخت كلاژن در عمق پوست و نهايت كاهش چين و چروكهاي پوستي كشيدگی و سفتي پوست و جوانی و شادابی پوست ميشود
تاثيرات RF بلافاصله بعد از نيم ساعت قابل مشاهده خواهد بود كه البته اين تاثير موقتRF ميباشد كه بعد از ٢-٣ روز كاهش ميايد و تاثير اصلی RF حدودا بعد از 2 هفته و بدليل كلاژنسازی در عمق پوست قابل مشاهده خواهد بود كه البته با تكرار جلسات اين تاثيرات موقت بشكل دائمي و پايدار تبديل خواهند شد
ناگفته نماند كه بسياري از خانمها از اين تاثير موقت و زودهنگام RF قبل از مراسم و مهمانی استفاده بهينه می نمايند.
لاغری و كاهش سايز موضعی
با استفاده از پروب لاغری دستگاه و همچنين در درجات بالاتر انرژی در طی ١٢-١٠ جلسه ميتوانيم لاغری و كاهش سايز محسوس در نواحی خاص بدن كه معمولا به رژيم غذايی مقاوم ميباشند (يعني نواحي سلوليت)بدست آوريم مثلا نواحی شكم، پهلوها، بازوها و كنار ران
رفع غبغب
رفع غبغب چه در مورد افرادی كه غبغب برجسته و پرچربی دارند و چه در مورد افراديكه غبغب شل و لاغر ولی افتاده دارند كاربرد دارد
به اين شكل كه در مورد افراد با غبغب لاغر و شل و افتاده فقط از درجات خاصي از انرژی كه منجر به تايتنينگ و سفتی و كشيدگی پوست ميشود استفاده ميكنيم و در مورد افراديكه غبغب پر و گوشتالو دارند از همراهي ليپوليز و تجريه چربي به همراه تايتنينگ و كشيدگی پوست استفاده ميكنيم
تعداد جلسات و فواصل RF
معمولا ١٢-١٠ جلسه نيم ساعته برای بروز علائم و تغييرات دلخواه كافی ميباشد كه فواصل جلسات جهت كشيدگی و جوانسازی پوست يك هفته در ميان و جهت لاغري هفته ای يكبار ميباشد.