پاسخ به این سوال ابتدا مستلزم بازنگری سیستم آموزشی مصوب مدارس ابتدایی است. آن جا که از کشورهایی که الگوهای آموزش و پرورش نوین هستند فقط قسمت های انتخابی و سفارشی آن ها را بر می گزینیم و به صورت ناقص و بدون زیر ساخت های مناسب و البته بدون آموزش ودانش اقرایی آموزگان که بازوهای اجرایی مدارس هستند در سیستم آموزشی لازم الاجرا می کنیم.
طرح ارزشیابی توصیفی هرچقدر در دوره اول ابتدایی مورد انتظار و کارامد است. به همان اندازه در سال های دوره ی دوم ابزار سردرگمی والدین و آموزگاران است و اولین انحرافات آموزشی و نوساناتی که از دید آموزگار به دلیل عدم وجود سیستم سنجش دقیق و از دید والدین به دلیل عدم سنجش دقیق دانش آموزان پنهان می ماند.

در ادامه به آسیب های جدی در درس ریاضی پایه های سوم ، چهارم و پنجم ابتدایی به اختصار اشاره می شود:
آسیب های مهم درس ریاضی در پایه سوم ابتدایی:
بلایی به نام جدول ضرب !!

هنگامی که دانش آموز در سال سوم دبستان با مفهوم ضرب به عنوان " خلاصه کردن جمع های تکراری" آشنا می شود دریچه ی جدیدی در محاسبات به رویش گشوده شده است.
اما آسیب از آنجایی آغاز می شود که آموزگار محترم مهمترین هدف سال تحصیلی را حذف کردن جدول ضرب هدف گذاری می کند! جدول ضرب فقط ده تا مضرب ابتدایی اعداد یک تا ده است . گو اینکه درک دانش آموز به سمتی می رود که گویی تنها ضرب های مورد نیاز در درس ریاضیات فقط همین ها هستند! پس اگر شما از یک شاگرد موفق کلاس سوم بپرسید 4 * 12 چقدر می شود به مشکل برمیخورد و در نهایت می گوید 4 * 12 در جدول ضرب نیست!
او به همان ترتیب در تقسیم هم به مشکل بر میخورد و از مهارت های عالی ضرب عقب می ماند. نکته تاسف برانگیز این است که هر چقدر سن دانش آموز بالاتر برود به همان میزان مشکلات او بیشتر می شود.

آسیب های مهم درس ریاضی در پایه چهارم ابتدایی :
پدیده ی نوظهور ضرب و تقسیم فرایندی :
درموضوع ضرب و تقسیم که جزو مهارت های پایه ی هر دانش آموز در درس ریاضی محسوب می شود، با تالیف کتاب های جدید با نوع جدیدی از ضرب آشنا می شویم که ضرب فرایندی نام دارد. اساسا هدف از آموزش ضرب فرایندی به دانش آموزان یادآوری جایگاه های عددی و نقش آن ها در فرایند ضرب و تقسیم است ولی وقتی حدود 70 % آموزگاران به ضرب و تقسیم فرایندی مسلط نیستند نتیجه ای وحشتناک رخ می دهد!
آموزگار به صورت سلیقه ای تدریس می کند . پدر و مادر با روش قدیمی در منزل با فرزندانشان کار می کنند و خدا می داند دانش آموز چه نتیجه ای از این دوگانگی و چندگانگی نصیبش می شود.

آسیب های مهم درس ریاضی در پایه پنجم ابتدایی:
کسر،اعشار و معضلی به نام ساده کردن :

در پایه ی پنجم با ورود عملیات کسری به بازه سنجش های درس ریاضی آسیب جدیدی رخ می نماید که نطفه ی آن درپایه ی چهارم بسته شده است ! آن جا که آموزگار محترم برای هم مخرج کردن مخرج کسرهای فقط راه ضرب مخرج ها را به دانش آموزانش یاد می دهد و دانش آموز با همان معلومات وارد پایه پنجم می شود.
با ورود کسر هایی که صورت و مخرج بزرگ دارند معضل مخرج مشترک بیشتر نمایان می شود . و از همان جا دانش آموز با مبحث "کسر" به صورت کلی مشکل پیدا می کند.
چون در ساده کردن کسر مشکل دارد. تبدیل کسر به اعداد اعشاری را هم خوب یاد نمی گیرد و این مشکل دامنه دار روز به روز پیشرفته تر می شود.
من به دلیل تالیف بیش از دوازده جلد کتاب کمک آموزشی از پایه ی چهارم تا نهم در انتشارات معتبری چون خیلی سبز، مرآت ، گاج، منتا و ... می باشم به کرات این آسیب ها در میان دانش آموزانم مواجه بوده ام.
بارها در کلاس های ضمن خدمتی که افتخار داشته ام تدریس ریاضی را به همکاران آموزگارم تمرین دهم به آنها گوشزد کرده ام. و همواره در کلاس های درسم ابتدا سعی کرده ام این معضلات را ریشه یابی و مرتفع کنم.
دربرنامه های آموزشی ریاضی خصوصی و نیمه خصوصی اف ریاضی افتخار دارم ابتدا آسیب های پایه ی فرزندان را شناسایی و رفع کنم تا مسیر پیشرفت آن ها هموارتر شود و حتما با همیاری شما والدین محترم "بهترین نتیجه" حاصل شود .