ماما فردی است که دوره های خاصی را گذرانده است تا بتواند کمک های لازم را به مادران باردار در دوران بارداری و همچنین هنگام زایمان ارائه دهد . اخیرا در ایران توسط مراکز مشاوره و خدمات مامایی در اختیار مادران بارداری قرار میگیرد که علاقه مند به داشتن مامای همراه هستند . مادران میتوانند مشکلات خود را با او در میان بگذارند
اصلی ترین خدمتی که مامای همراه به مادران میکند در هنگام زایمان در بیمارستان در کنار مادر خواهد بود و میتواند به او در داشتن ارامش و کاهش درد و همچنین در اموزش و انجام تمرینات ورزشی قبل , بعد و هنگام زایمان کمک کند .در صورت موافقت بیمارستان مامای همراه میتواند در کنار مادر در اتاق زایمان حضور پیدا کند و به او در زایمان کمک و پشتیبانی دهد اما مامای همراه دخالتی در فرایند زایمان نخواهد داشت .و زایمان به عهده ی مامای عامل میباشد.
شما میتوانید شماره ی تلفن مامای همراه خود را داشته باشید تا هر وقت درد های شما شروع شد , از او درمورد زمان مناسب برای مراجعه به بیمارستان سوال کنید . همچنین سایر مسائل مرتبط با زایمان خود را با او مطرح کنید .
حمایت مداوم مامای همراه با رعایت اصول زایمان طبیعی , به میزان قابل توجهی از شدت درد لیبر و زایمان می کاهد.
بعد از زایمان مامای همراه در کنار مادر خواهد بود تا در شیردهی به نوزاد و مراقبت از او به مادر کمک کند .